2016@SterkselCity

Eerste stappen SterkselCity2016 zijn gezet!
‘If you can dream it, you can do it!’

Op dinsdagavond 27 oktober vond in Dorpshuis Valentijn de tweede Inspiratie avond plaats voor alle Sterkselse verenigingen. Deze avond is een initiatief van @SterkselCity en doel van de avond was om SterkselCity in 2016 en in de verdere toekomst te behouden én verder te ontwikkelen. Bij de uitvoering van SterkselCity activiteiten afgelopen jaar zijn veel samenwerkingen ontstaan en versterkt, zowel met andere verenigingen als met individuele personen. Velen hebben met veel enthousiasme en vanuit eigen kracht bijgedragen aan wat uiteindelijk een feest werd van én voor Sterksel. Dat smaakte natuurlijk naar meer! Aan het werk!

Op dinsdag 29 september werd een eerste inspiratie-avond@SterkselCity gehouden. Met de aanwezigheid van 25 verenigingen een historische en inspirerende avond waarbij verschillende creatieve ideeën zijn geopperd hoe SterkselCity2016 vorm te geven. Super natuurlijk, al die ideeën, maar hoe nu verder?

Daar gingen we tijdens de tweede Inspiratie avond mee aan de slag, want, ‘if you can dream it, you can do it!’. Op speelse wijze werd teruggeblikt op de eerste inspiratie-avond, waarna aan de hand van verschillende thema’s werd gebrainstormd hoe ideeën concreet konden worden gemaakt. Deze thema’s zijn gebaseerd op de ideeën die waren ontstaan op de eerste Inspiratie avond, namelijk:

 • Evenementen-Kalender @SterkselCity; kalender met alle activiteiten van alle verenigingen
 • Marktplaats @SterkselCity; inventariseren en delen van facilitaire middelen, vrijwilligers, gezamenlijk inkopen, etc
 • Bestaand evenement’+’ @SterkselCity; gezamenlijk aanpakken & uitdiepen van een bestaand evenement
 • Pop-up cafe @SterkselCity; ontmoetingsavond voor vereningen/instanties in Dorpshuis Valentijn
 • Promotie@SterkselCity; vindbaarheid, welkomstpakket, boekje met omschrijving per vereniging, etc
 • WillemWever @SterkselCity; kennis delen mbt regelgeving, subsidies, contacten overheid, vergunningen, organisatie, etc

Er werd volop gebrainstormd, overlegd, gediscussieerd en genetwerkt. Na een korte pauze werd de energie verder opgevoerd. Iedereen werd uitgedaagd om op elkaars rug een positieve opmerking te plaatsen over de vereniging die hij/zij vertegenwoordigde. De aanwezigen waren deze avond genereus met complimenten! Wellicht heeft deze positiviteit er aan bij gedragen dat er vervolgens werkelijk concrete stappen werden gezet om mee aan de slag te gaan. Vol enthousiasme werden er afspraken gemaakt en werd er gestart met het ‘schrijven’ van het volgende hoofdstuk van het sprookje @Sterkselcity:

 • Zo gaat Dorpshuis Valentijn starten om een lijst opzetten van beschikbare materialen en zal ponyclub Pikeurtjes andere verenigingen uitdagen om deze lijst aan te vullen;
 • Gaat de dames- en herengym ism Kloostervelden kijken voor mogelijkheden voor gym bij Providentia;
 • Gaat de JVW samen met Dorpshuis Valentijn een jongerensoos oprichten, waarbij jongeren van 12-16 jaar elkaar ontmoeten;
 • Gaat Loopgroep Sterksel gebruik maken van het terrein van ponyclub Pikeurtjes voor een bootcamp;
 • Gaat Team@SterkselCity samen met Stichting LEUK kijken hoe zij de bestaande kermis verder kunnen uitdiepen, tot een nog mooier dorpsfeest;
 • Dorpswinkel Attent en Dorpshuis Valentijn gaan samen sparren om intensiver samen te werken;
 • Wordt verenigingen gevraagd info op te sturen, om zich te presenteren in het welkomstpakket van nieuwe bewoners in wijk Kloostervelden.

Naast de concrete eerste stappen werd ook volop telefoonnummers en emailadressen uitgewisseld tussen de diverse verenigingen en instanties, waar de Sterkselnaren zeker van zullen gaan horen in de toekomst.

Het daadwerkelijk zetten van deze eerste concrete stappen is uniek. Het feit dat zoveel verenigingen zich in willen zetten en vooral samen willen werken laat zien dat het sprookje @SterkselCity nog lang niet afgelopen is!!

‘If you can dream it, you can do it!’

Plaatje bij 2016@SterkselCity