NLdoet Dorpsgezicht@SterkselCity geslaagd

NLdoetAfgelopen zaterdag 21 maart heeft Muziekvereniging ‘De Heerlijkheid’ uit Sterksel deelgenomen aan de NLdoet-dag van het Oranjefonds. NLdoet is de grootste vrijwiligersactie van Nederland, waarbij Nederland gestimuleerd wordt om samen de handen uit de mouwen te steken om bijvoorbeeld iets in de buurt op te knappen en zo de lokale leefbaarheid te stimuleren. De Muziekvereniging heeft deze vrijwilligersdag aangegrepen om zich in te zetten voor de dorpskern, om hier een mooi Dorpsgezicht@SterkselCity van te maken. Het braakliggend terein tegenover de os, als ook het braakliggend veld tegenover de Schillemanstraat zijn onder handen genomen. Een hele uitdaging om dit in èèn dag voor elkaar te krijgen. Daarom waren de vrijwilligers al vroeg uit de veren om zich rond 7h30 te verzamelen.
Om deze velden netjes in order te maken is het onkruid eraf gehaald en afgevoerd, bomen verzet, puin geruimd, de terreinen gespit en geëgaliseerd en gras ingezaaid. Alles werd uit de kast gehaald om dit voor elkaar te krijgen en vele toys voor boys waren de hele dag zichtbaar in het dorp; kranen, tractors, minigravers, etc. Mede door de aanwezigheid van deze machines kwamen ook verschillende dorpsgenoten een nieuwsgierig kijkje nemen en de vrijwilligers complimenteren met het werk wat ze verricht hebben.

NLdoet Dorpsgezicht@SterkselCity 20150321_014Door deze terreinen op te knappen kunnen ze betrokken worden in allerlei activiteiten die op het kerkplein georganiseerd worden. Dus de hele gemeenschap van het kleine dorp Sterksel kan plezier hebben van deze activiteit, te denken valt hierbij aan de kermis, activiteiten rondom jeugdvakantieweek, dorpsfeesten, etcetera. Daarnaast loopt er ook een druk knooppunten-route door het dorp en de vele fietsers zien dan iedere keer een prachtig dorpsgezicht en heeft dus ook een positieve uitstraling op de vele bezoekers van Sterksel.

Aan het einde van deze dag waren alle vrijwilligers moe maar voldaan en kon teruggekeken worden op een geslaagde NLdoet dag. Ze verdienen ook een groot compliment voor hun geweldige, vrijwillige inzet. Dank aan Hans Reiling Loonwerken, Peter Beenders Loonwerken, Mari Tiemessen namens Fons Pouwels grond- en sloopwerken voor het beschikbaar stellen van het materieel, Reiling BV voor het afvoeren van groenafval en uiteraard Coby voor het bakken van de lekkere appeltaart. Tenslotte grote dank aan alle vrijwilligers die zich op enige hebben ingezet voor een prachtig Dorpsgezicht@SterkselCity!!

Kijk voor foto’s van deze activiteit op: http://muziekverenigingsterksel.nl/fotos/?wppa-album=35&wppa-cover=0&wppa-occur=1

NLdoet Dorpsgezicht@SterkselCity 20150321_013

 

Posted in Uncategorized.